Langer Comfortabel Thuis Alliantie. LaCoTA ondersteunt Anders, Actief en langer Comfortabel Wonen.

Stelt mensen in staat (langer) comfortabel en veilig te wonen. Personenalarmering, beeldbellen, thuistechnologie, domotica en zorgcommunicatie zijn ons belangrijkste aandachtspunt!

Informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel varianten zijn zowel interessant voor jong als ouder! Ook Gemeenschappelijk Wonen.

Meer aandacht voor mantelzorgers bij gebruik Digi-Domotica. Ook door samen met welzijnsorganisaties en bibliotheken Digi-Domoticateams op te zetten. Waar mogelijk in samenwerking met "Coalities tegen Eenzaamheid".

Informatie over ondersteuning bij gebruik computers, thuistechnologie, beeldbellen en zorgcommunicatie.

Omkijken naar elkaar. Niet verhuizen; wel Gemeenschappelijk Wonen! Buurgemeenschappen, "voorzorgcirkels", virtueel wonen, woonservicecentra enz.