Informatie en inspiratie over meer dan 30 woonvarianten. Veel varianten zijn zowel interessant voor jong als ouder! Bijvoorbeeld "Gemeenschappelijk Wonen" en "Groen Wonen".

Informatie en inspiratie voor buurtverbinders in "Zorgzame Buurten". Ondersteuning om in buurten en woongemeenschappen gemakkelijker naar elkaar om te kijken! Ook door samen met welzijnsorganisaties en bibliotheken Digi-Domoticateams op te zetten. Waar mogelijk in samenwerking met "Coalities tegen Eenzaamheid".

Meer aandacht (o.a. BLOGS) voor ondersteuning van Mantelzorgers en ZorgSameBuren bij gebruik Digi-Domotica. LaCoTA heeft het basisplatform "SchermVan" ontwikkeld. LaCoTA is ambassadeur voor de landelijke campagne "Thuis kan het ook!"

Informatie en inspiratie over "Omkijken naar elkaar". Niet verhuizen; wel Gemeenschappelijk Wonen! Buurgemeenschappen, "Voorzorgcirkels", "Wonen in een cluster comfort-woningen" enz. Ook Mantelzorg en Mantelzorgwoningen.

Stelt mensen in staat (langer) comfortabel en veilig te wonen. Personenalarmering, beeldbellen, thuistechnologie, domotica, zorgcommunicatie en gemaksdiensten.

LaCoTA: Langer Comfortabel Thuis Alliantie. SAMEN DOEN EN OMKIJKEN NAAR ELKAAR Zowel professioneel als privé! BLOGS & NIEUWSBRIEVEN