Wat doet LaCoTA?

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen.

We zorgen voor meer wooncomfort door mensen extra kansen op een sterk sociaal netwerk te bieden. We organiseren veiligheid door thuistechnologie, zorgcommunicatie en betaalbare personenalarmering.  Daarbij hoort ook dienstverlening op gebieden als vervoer, boodschappenservice en producten in het kader van huisautomatisering, zoals slimme verlichting en verwarming, en een e-slot (elektronisch bestuurbaar) op de voordeur.

LaCoTA is een landelijke coöperatieve alliantie die onder meer gemeenten, buurten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt bij introductie en gebruik van moderne thuistechnologie.

 
 

Informatie en inspiratie over meer dan 30 woonvarianten. Veel varianten zijn zowel interessant voor jong als ouder! Bijvoorbeeld "Wederkerig Wonen" en "Groen Wonen".

Informatie en inspiratie voor buurtverbinders in "Zorgzame Buurten". Ondersteuning om in buurten en woongemeenschappen gemakkelijker naar elkaar om te kijken! Ook door samen met welzijnsorganisaties en bibliotheken Digi-Domoticateams op te zetten. Waar mogelijk in samenwerking met "Coalities tegen Eenzaamheid".

Meer aandacht (o.a. BLOGS) voor ondersteuning van Mantelzorgers en ZorgSameBuren bij gebruik Digi-Domotica. LaCoTA heeft het basisplatform "SchermVan" ontwikkeld. LaCoTA is ambassadeur voor de landelijke campagne "Thuis kan het ook!"

Informatie en inspiratie over "Omkijken naar elkaar". Niet verhuizen; wel Gemeenschappelijk Wonen! Wederkerig Wonen, Buurgemeenschappen, "Voorzorgcirkels", "Wonen in een cluster comfort-woningen" enz. Ook Mantelzorg en Mantelzorgwoningen.

Stelt mensen in staat (langer) comfortabel en veilig te wonen. Personenalarmering, beeldbellen, thuistechnologie, domotica, zorgcommunicatie en gemaksdiensten.

LaCoTA: Langer Comfortabel Thuis Alliantie. SAMEN DOEN EN OMKIJKEN NAAR ELKAAR Zowel professioneel als privé! Alle NIEUWSBERICHTEN, BLOGS en NIEUWSBRIEVEN