Wat doet LaCoTA?

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen.

We zorgen voor meer wooncomfort door mensen extra kansen op een sterk sociaal netwerk te bieden. We organiseren veiligheid door thuistechnologie, zorgcommunicatie en betaalbare personenalarmering.  Daarbij hoort ook dienstverlening op gebieden als vervoer, boodschappenservice en producten in het kader van huisautomatisering, zoals slimme verlichting en verwarming, en een e-slot (elektronisch bestuurbaar) op de voordeur.

LaCoTA is een landelijke coöperatieve alliantie die onder meer gemeenten, buurten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt bij introductie en gebruik van moderne thuistechnologie.

andersenactiefwonen.jpg

LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) ondersteunt "Anders en Actief Wonen" met o.a. informatie en een Comfort-tablet.

Lees meer >

button_schermvan.jpg

SchermVan, een eenvoudige app, maakt organiseren van mantelzorg, contact in de buurt/cirkelgroep, dienstverlening, beeldbellen via eigen TV, enz, een stuk gemakkelijker!!!

Lees meer >