Wat doet LaCoTA?

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen.

We zorgen voor meer wooncomfort door mensen extra kansen op een sterk sociaal netwerk te bieden. We organiseren veiligheid door thuistechnologie, zorgcommunicatie en betaalbare personenalarmering.  Daarbij hoort ook dienstverlening op gebieden als vervoer, boodschappenservice en producten in het kader van huisautomatisering, zoals slimme verlichting en verwarming, en een e-slot (elektronisch bestuurbaar) op de voordeur.

LaCoTA is een landelijke coöperatieve alliantie die onder meer gemeenten, buurten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt bij introductie en gebruik van moderne thuistechnologie.

andersenactiefwonen.jpg

LaCoTA ondersteunt Anders, Actief, Duurzaam en Inclusief Wonen o.a. met informatie, trainingen en een Comfort-tablet.

Lees meer >

button_schermvan.jpg

De LaCoTA comfort-tablet maakt contact in de buurt, mantelzorg en dienstverlening gemakkelijker (beeldbellen).

Lees meer >