Langer Comfortabel Thuis Academie (LaCoTA)

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen. Een eenvoudig te bedienen hulpmiddel is het Scherm van LaCoTA.

Scherm van LaCoTA is een integratie van een aantal app's van XS-Comfort en het beeldbelplatform van Cubigo. Daardoor is er een goed werkende integratie van een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform (per gemeente), en een zorgplatform. Klik meer info over het Scherm van LaCoTA.

Klik voor meer info over onze LaCoTA Academie

Vergelijkingsite van diverse diensten

Alleszelf.nl – tot op de hoogste leeftijd

Hoe kunnen mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen? Het zoeken, vinden, vergelijken en direct gebruiken van diensten is daarbij belangrijk; voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners. Onder andere Alleszelf.nl onderzoekt en geeft informatie hoe dit in Nederland is geregeld. U vindt er u steeds meer informatie en diensten.

https://www.alleszelf.nl/

Alleszelf.nl heeft mooi overzicht gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Wonen, oud-worden en mantelzorg in VITALE KERNEN

De kracht van dorpen zit in de mensen die er wonen. Ontwikkelingen in de agrarische sector en het verdwijnen van veel voorzieningen brengen sommige bewonersgroepen in de problemen (ook oudere senioren). De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen zet zich in om de (sterke en nieuwe) kansen van het platteland zo goed mogelijk te benutten. Zie verder: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Meer info over Wet Maatschappelijke Ondersteuning en PGB


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. 

Kijk voor meer info op: http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Zorghotelkamers in een aantal Van der Valk Hotels

Revalideren en herstellen in een Van der Valk hotel
Zorghotel De Wartburg in Utrecht is per 1 oktober 2016 een unieke samenwerking aangegaan met Hotel De Bilt – Utrecht. Een vleugel van negen kamers is beschikbaar voor Zorghotel De Wartburg.

In deze zorghotelkamers, die speciaal aangepast en ingericht zijn, kunnen mensen na bijvoorbeeld een operatie of ziekenhuisopname optimaal herstellen en revalideren in een sfeervolle omgeving. Ook voor mensen die bijvoorbeeld een arm of heup gebroken hebben en thuis geen partner hebben om hen te helpen, biedt het Zorghotel de oplossing.

Gasten ontvangen zorg en therapie, zoals die ook in Zorghotel De Wartburg in Utrecht wordt gegeven. Professionele zorg is 24 uur per dag aanwezig. Onder begeleiding van de fysiotherapeut kunnen gasten in de fitnesruimte revalideren.

Veel mensen denken dat een zorghotel te duur is. Maar wanneer zij aanvullend verzekerd zijn, dan is een verblijf in een zorghotel heel betaalbaar.

Kijk voor meer informatie op http://www.zorghoteldewartburg.nl/.

LaCoTA wordt regelmatig gebeld voor spoedeisende tijdelijke verblijfplaatsen om mantelzorgverleners te ontlasten.

Van der Valk biedt zorghotelkamers ook in Tiel.