LaCoTA Comfort-pakket voor Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft een samenhangend pakket thuistechnologie bijeengebracht in één platform: het "Comfort-pakket". Het Comfort-pakket is beschikbaar via het robuuste MantelzorgScherm maar ook op tablet. Het Comfort-pakket bestaat uit zes onderdelen.

 • Internettoegang tot het pakket
 • Communicatie (beeldbellen, beeldbelzorg, gewoon telefoneren)
 • Mantelzorg
 • Huisautomatisering (sociale alarmering, professionele zorgoproep, e-slot aansturing, domotica, thermostaatknoppen aansturen vanuit tablet)
 • Dienstverlening (boodschappenservice, maaltijdservice, klussendiensten)
 • Zorg / E-health

Het LaCoTA Comfort-pakket draagt niet alleen bij aan prettiger wonen. Het maakt ook de communicatie voor Mantelzorgers een stuk gemakkkelijk.  Zie verder Scherm van LaCoTA & info per gemeente

Advies nodig?

Stuur ons een mailtje: info@lacota.nl

We werken aan een forse uitbreiding van het aantal comfort-producten in onze webwinkel

U krijgt via LaCoTA de unieke mogelijkheid een modulaire huurovereenkomst aan te gaan voor de door u gewenste comfort-producten en -diensten. De prijzen die u in de webwinkel ziet, betreffen de maandelijkse huurprijzen.*

Krijg nu reeds een inzicht van de hoeveelheid producten en de (voorlopige) prijzen https://www.xscomfort.nl/winkel?category=Lacota+pakketten. Heel veel van de comfort-producten zullen geleverd worden door onze partner XS-Comfort. Zij zullen voor ons ook de facturering van onze belangrijkste abonnementen verzorgen. 

Er komen 4 basispakketten van LaCoTA en 2 basispakketten van XS-Comfort. De basispakketten van XS-Comfort zijn naadloos uit te breiden met extra slimme producten en diensten van favoriete merken als bijvoorbeeld Sonos, Philips, Ring, Nest, Ikea, Panasonic, Fibaro, Aeon Labs en Develco.

*Prijzen zijn inclusief de installatie van het systeem, administratiekosten, gebruik van clouddiensten, de meldkamer en 24/7 on demand service.

*Prijzen zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met een duur van 36 maanden. Voor overeenkomsten met een kortere duur gelden hogere maandelijkse prijzen.


Basispakket LaCoTA Mantelzorg-button; voor sociale alarmering

Bedoeld voor personenalarmering (sociale alarmering). Het basispakket voor personenalarmering kost via LaCoTA € 5,86 per maand inclusief simkaart en inclusief BTW.

Het basispakket personenalarmering houdt in: lease van een SOS GPS Tracker, abonnement simkaart, administratiekosten en lidmaatschap van de woonzorgconsumentenorganisatie LaCoTA. 

Het basispakket is modulair uit te breiden tot zelfs Verzorgingshuiszorg-Thuis en Ziekenhuiszorg-Thuis.

Basispakket LaCoTA Personenalarmering via meldkamer / zorgcentrale

De gebruiker bepaalt - dankzij de modulaire aard van onze oplossing - dus uiteindelijk zelf wat voor soort alarm er achter de alarmknop wordt geprogrammeerd. Zo kan men zelf beslissen of een meldkamer als achterwacht functioneert, en zo ja, welke meldkamer er dan vervolgens gekozen wordt. Eventueel wordt die beslissing in overleg met mantelzorger en thuiszorgaanbieder genomen. LaCoTA heeft voor een heldere en eenduidige routing afspraken gemaakt met enkele landelijke meldkamers. Het abonnement voor die meldkamers kan verwerkt worden in het LaCoTA-abonnement.

Er zijn in Nederland diverse grote meldkamers die de achterwacht voor personenalarmering kunnen verzorgen. Meldkamers hebben meestal een landelijke dekking. Het zijn vooral thuiszorgorganisaties en WMO-consulenten die adviseren bij welke meldkamer cliënten zich aanmelden. Voor thuiszorgorganisaties is het namelijk het meest efficiënt om een eenduidige routing van de alarmafhandeling af te spreken. Ook verzorgingshuizen die cliënten verzorging in aanleunwoningen, in een cirkelgroep of in de wijk maken bij voorkeur afspraken met één meldkamer.

De landelijke meldkamer van onze voorkeur is Zorgcentrale Noord (ZCN). ZCN is 24 uur per dag bereikbaar en zet ervaren verpleegkundigen en verzorgenden in als telefonisten. Voor cliënten, jong en oud, is er altijd een betrouwbare en vriendelijke deskundige aanwezig, die de vragen kan beantwoorden. Ten slotte is ZCN niet gericht op het maken van winst.

Basispakket LaCoTA Mantelzorg-slot; elektronisch voordeurslot

Het slot kan gebruikt worden als losse domotica-oplossing. Het kan ook ingezet worden als moduul in een grotere domotica-oplossing. Namelijk als onderdeel van de oplossing voor sociale alarmering, personenalarmering, onderdeel van een comfort-tablet, onderdeel van een meldkamer voor opvolging door Thuiszorg, Verpleeghuiszorg-Thuis of Ziekenhuiszorg-Thuis. 

Kan desgewenst gekoppeld worden, via bluetooth en wifi, aan smartphone, tablet, SchermVan en of (groter) Mantelzorgscherm.

Met behulp van een app is het mogelijk om op afstand virtuele sleutels aan te maken, te delen en beheren. Zo is een sleutelkluisje overbodig. Toegang tot uw woning is alleen beschikbaar voor de juiste persoon op het juiste moment. Tijd- en aanwezigheids-registratie geven online een helder overzicht in welke personen of diensten, wanneer toegang hebben gehad. Ideaal voor mantelzorgers, thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en ambulancedienst!

Voor de diverse oplossing zijn verschillende prijzen van abonnementen. Vooralsnog is dit het enige elektronische voordeurslot dat betaalbaar is en zowel op zichzelf kan werken en ook als onderdeel van een comfort-tablet.

 • Het elektronisch slot kan modulair betaald worden via een abonnement. De maandkosten zijn dan € 5,34.
 • In de prijs inbegrepen een eenvoudige afstandsbediening voor de bewoner.
 • Bewoner zelf heeft bij stand-alone gebruik niet noodzakelijk een smartphone of comfort-tablet nodig.
 • Installatiekosten: stelpost € 199,-- inclusief BTW. Dit bedrag kan als er, als onderdeel van een project, op een dag meerdere sloten tegelijk geïnstalleerd kunnen worden lager uitvallen. Feitelijke kosten worden verwerkt in uiteindelijke abonnementstarief.
 • Eventueel verwijderen bestaande sleutelkluisje bij installatiekosten inbegrepen.
 • Het slot kan ook in één keer betaald worden de prijs inclusief BTW is dan eenmalig: € 259,-- . (Stuur een mail naar info@lacota.nl). 
Geactualiseerd: 20-12-2019

(Web)app SchermVan

 

 • (Web)app "SchermVan"

 • Gratis

Zie verder Scherm van LaCoTA

Basispakket LaCoTA Comfort-tablet

Speciale (dedicated) Android tablet met daarop de (Web)app SchermVan. De tablet kan gedetailleerder ingericht worden per individu. Of gedetailleerder per woonzorgconsumentenorganisatie, gemeente,  WijkLeerbedrijfPlus, zorgaanbieder of domoticaleverancier.

De comfort-tablet is in feite een integrale afstandsbediening voor comfort, dienstverlening en zorgcommunicatie. Het "moduul" Comfort-tablet is een gemakkelijke afstandsbediening maar niet noodzakelijk voor wie gemakkelijk met een algemene (Android!) tablet werkt of met (Android!) smartphone.

 

Wanneer komt de (Web)app SchermVan beschikbaar?

In de loop van de zomer 2019 komt de (Web)app beschikbaar voor Android apparaten (tablets en smartphone). We starten met het plaatsen van een demo-versie op onze website. Ook werken we aan een speciale dedicated Comfort-tablet; een soort uitgebreide afstandsbediening voor thuistechnologie, dienstverlening, buurtcommunicatie, mantelzorg en zorgcommunicatie.

SchermVan kan draaien op androidversies van smartphone, tablet, PC en MantelzorgScherm.

Ga naar: Demo

Moduul telefonie (Voip)

 

 •  Telefoneren naar adressen buiten het beeldbelplatform van Skype en buiten het beeldbelplatform van de professionele zorgcommunicatie)

 • € 5,95 per maand (exclusief tikken en eenmalige aansluitkosten)

 • (Uw gewone telefoon en bestaande telefoonabonnement zijn door deze oplossing eigenlijk overbodig)