Scherm van .....op COMFORT-TABLET

LaCoTA werkt aan een speciale tablet met daarop alles wat nodig is om Lang Comfortabel te wonen. Niet alleen voor senioren maar voor iedereen die zijn comfort gemakkelijk wil organiseren.

Kijk op:  Scherm van LaCoTA & info per gemeente

WAT MAAKT SCHERM VAN ... ZO UNIEK?

 • Het is een uniform aansturingsprogramma voor alle modulen. Familie, mantelzorgverleners, en professionele zorgverleners kunnen daardoor eenduidig met elkaar communiceren; van Zeeland tot Frieland en van Limburg tot Noord-Holland.

 • Mensen kunnen elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik van het programma want het werkt overal het zelfde. Daarom zijn we met relevante partijen in overleg om er een landelijke standaard van te maken!

 • Het MantelzorgProgramma kan voor iemand die van de ene op de andere dag meer zorgbehoevend wordt, snel georganiseerd worden. Desnoods via de website door een familielid aan de andere kant van Nederland.

 • Dienstverleners vragen we met een identieke beeldschermopbouw te komen zodat de informatie overzichtelijk blijft.

 • Door de standaard is het mogelijk DomoticaBrigadiers gericht op te leiden.

 • Door de standaard is het mogelijk vrijwilligers van landelijke woonconsumentenorganisaties (waaronder de HCC) trainingen te laten verzorgen voor eigen leden en buurtbewoners.

 • Door de standaard is het ook voor gemeenten effectiever om gemeentelijke info over hun sociale kaart te koppelen aan deze standaard. Zo’n keuze bespaart gemeenten flink in ontwikkelingskosten.

 • De standaard is open source zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren. Open source maakt het programma voor de consument ook beter betaalbaar.

 • Denk aan het belang van een landelijke standaard voor een koppeling met een elektronisch bedienbaar voordeurslot (cruciaal voor efficiënte buurtzorg).

 • Achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Denk alleen al aan communicatie over zorg en het patiëntendossier.

SchermVan ... op Mantelzorgscherm

 • Robuuster met een groter en overzichtelijker scherm.
 • Bedieningsgemak voor 80+ en 90+ is aanmerkelijk beter.
 • De buttons zijn groter waardoor ook pasfoto’s voor beeld-bellen duidelijker zijn.
 • Geluidskwaliteit beter.
 • Scherm kan niet doorbranden en kan dus dag en nacht aan blijven staan. Klik op het scherm en je kunt direct de alarmknop aantikken; dat is veel makkelijker dan eerst je tablet moeten zoeken en opstarten. Dit voordeel is van groot belang in verband met veilige personenalarmering!
 • Scherm loopt niet vol met niet ter zake doende app’s.