Sociale contacten

Mijn Trefpunt

Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt, is het zaak stil te staan bij hun behoeften. Een van de grootste behoeften is de behoefte aan sociaal contact.

Met Mijn Trefpunt willen we u in de gelegenheid stellen uw sociale netwerk uit te breiden. U kunt andere deelnemers onder meer vinden op basis van hun interesses of woonplaats. Denk daarbij aan mailen binnen de besloten site, maar ook aan het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar bijvoorbeeld ook op gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen- en maaltijdservices. Trefpunt kan mensen zelfs samenbrengen als het gaat om gezamenlijke renovatie, het plaatsen van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom.

Als u een stapje verder wilt gaan, kunt u zich organiseren binnen een Virtuele Woongemeenschap. Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunt u elkaar spreken (en desgewenst ook zien). De deelnemers binnen de woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen en thuistechnologie.

Voor mensen die dichterbij elkaar wonen, kan een zogenoemd Buurgemeenschap interessant zijn. Een Buurgemeenschap is een vorm van gemeenschappelijk wonen, maar dan zonder daadwerkelijk te verhuizen. De woningen binnen een Buurgemeenschap kunnen verspreid in een wijk staan of binnen een bepaalde straal liggen. U woont dus weliswaar niet in hetzelfde gebouw, maar een Buurgemeenschap heeft vaak wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte.

Zelf een woongemeenschap vormen? Aanhaken bij een bestaande woongemeenschap? Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of een activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten? Het kan allemaal op Mijn Trefpunt.

Dagbesteding en dagopvang

Dagbesteding is een georganiseerde manier om een zinvolle invulling aan de dag te geven met een groep mensen. Zo is er bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, blinden, doven, lichamelijk beperkten, mensen met psychische problemen en verstandelijk beperkten. U kunt dagbesteding regelen via vrijwilligerswerk of buurtwerk. Of u krijgt dagbesteding aangeboden bij een organisatie die hierin gespecialiseerd is, zoals een activiteitencentrum. Bij een activiteitencentrum voor dagbesteding kunt u kiezen uit allerlei verschillende activiteiten. Van muziek en schilderen tot sport en spel. Ook kan dagbesteding gericht zijn op dagelijkse bezigheden, zoals koken en boodschappen doen. Verder kunnen activiteitencentra helpen om werk of vrijwilligerswerk op een andere plek te vinden.

 

Wilt u regelmatig even eruit en weer wat mensen om u heen? Dan kunt u misschien naar de dagopvang. Bij dagopvang denken mensen vaak aan een opvang voor mensen met een zorgvraag. Hoewel dit zeker het geval kan zijn, is dagopvang voor ouderen ook bedoeld voor sociale contacten. U kunt er terecht voor een kopje koffie, samen eten en een praatje. Ook worden er uitstapjes georganiseerd, zoals winkelen of wandelen. Wanneer u dagopvang wilt, kunt u informatie opvragen bij Loket Z.

Maatjesproject

Een maatjesproject of maatjesinitiatief is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Samen met uw maatje onderneemt u leuke, ontspannende activiteiten. Bijvoorbeeld een kop koffie drinken, naar de bioscoop, een stukje wandelen of fietsen, enzovoort. Er is van alles mogelijk! U vindt een maatje via een maatjesproject. Er zijn verschillende organisaties die maatjesprojecten organiseren, zoals Humanitas en MEE.

T-helpt en ContourdeTwern

Voor alle mogelijkheden om het gebied van sociale contacten kunt u contact opnemen met instanties als T-helpt en ContourdeTwern. U kunt bij hen terecht voor verschillende diensten en activiteiten, op gebieden als advies, bewegen, gezelschap, creatief, praktische ondersteuning, cursussen, dagbesteding, mantelzorg en samen eten.