(Mantel)zorg

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief waardoor het mantelzorgers soms teveel kan worden. Dan kunt u mantelzorgondersteuning vragen bij de gemeente. Mantelzorgondersteuning is bijvoorbeeld logeeropvang om een mantelzorger wat rust te geven. Ook kan de gemeente extra professionele begeleiding en verzorging inzetten om een mantelzorger te ontlasten.

Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers van inwoners van de gemeente Tilburg, een mantelzorgwaardebon krijgen. Bijvoorbeeld voor een bos bloemen, een Fashioncheque, lekkernijen van Prins Heerlijk of een bezoek aan de bioscoop. Vraag de bon aan met het aanvraagformulier mantelzorgwaardebon.

Woont u in een parkeervergunning gebied en krijgt u mantelzorg? Dan kunt u misschien een mantelzorgvergunning en/of extra tegoed op de Bezoekers App aanvragen. Stuur het document ter beoordeling naar Gemeente Tilburg of geef deze af bij de receptie van Stadskantoor 6. Parkeerbedrijf P1 neemt contact met u op om de aanvraag af te ronden.

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt langs om huishoudelijke werk te doen voor de hulpbehoevende, zodat u zich meer op andere taken kunt richten. Als u graag hulp bij het huishouden wilt, kunt u dat bij de gemeente melden.

U kunt terecht bij Loket Z voor meer informatie over al deze vormen van mantelzorgondersteuning.

Respijtzorg

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om andere dingen te doen. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor respijtzorg. U kunt respijtzorg via de gemeente aanvragen bij Loket Z. U kunt respijtzorg eventueel krijgen in de vorm van een pgb. Daarmee kunt u dan zelf vervangende zorg inkopen.

Steunpunt Mantelzorg

Ook wordt mantelzorgers hulp geboden vanuit het Expertisecentrum Familiezorg en ContourdeTwern. U kunt daar terecht voor informatie en ondersteuning. Zij kunnen regelwerk van u overnemen, zoals het aanvragen van een pgb. Soms regelen zij ook respijtzorg.

Het aantal mantelzorgers neemt toe en daarmee ook de behoefte aan informatie. Of u nu mantelzorger bent of professional, met vragen over mantelzorg kunt u bellen met de Mantelzorglijn. De mantelzorglijn is een samenwerking van ContourdeTwern en Exfam, in opdracht van de gemeente Tilburg.

Stel dat er iets met u gebeurt en dat u onverwacht uitgeschakeld wordt. Dan kan het gebeuren dat de persoon voor wie u zorgt in de problemen komt. Bijvoorbeeld als er pas laat aan wordt gedacht dat iemand op uw hulp rekent. De mantelzorgpas helpt dit voorkomen. U kunt de mantelzorgpas aanvragen bij het Expertisecentrum Familiezorg .