Een slimme gemeente is:

een gemeente die inclusieve wijken organiseert en daarbij o.a. extra aandacht besteedt aan:

Gemeentelijke info achter de app/web SchermVan

Na registratie op de app/web SchermVan wordt er, bij de button “gemeente”, automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen. Deze gemeentelijke info komt daardoor snel en gemakkelijker beschikbaar voor de gebruiker van de app.

Voor gemeenten wordt het belangrijk hun informatie over Langer Comfortabel Wonen ook via deze weg toegankelijker aan te bieden.

LaCoTA biedt deze service aan gemeenten met een licentie voor de app/web SchermVan.

Zie verder de Demo

Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen gebundeld in SchermVan

Onze app SchermVan integreert verschillende functionaliteiten op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het samenstellen van functionaliteiten van de app. De lijst met functies van SchermVan kan namelijk per gemeente aangevuld worden met plaatselijke dienstverleners.

De samenwerking tussen LaCoTA en gemeenten houdt daar echter niet op. Onze app SchermVan biedt namelijk per gemeente ook een helder overzicht van alle beschikbare voorzieningen, hulpmiddelen en diensten op het gebied van langer comfortabel wonen.

Op dit moment is informatie die gemeenten aanbieden over langer comfortabel wonen erg gefragmenteerd. Er zijn vaak slechts flarden informatie te vinden achter zoekwoorden als Wmo, woningaanpassing, dienstverlening, vervoer, thuistechnologie en e-health. Door deze fragmentatie is het voor mensen die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen lastig om te bepalen bij welke instanties ze om hulp kunnen vragen en welke mogelijkheden er voor hen zijn.

LaCoTA streeft ernaar om alle relevante informatie over voorzieningen, hulpmiddelen en diensten binnen een gemeente te bundelen op één enkele webpagina. Deze webpagina is voor gebruikers van SchermVan gemakkelijk en snel te bereiken. Op deze manier kunnen zij in één oogopslag zien wat hun gemeente kan betekenen op het gebied van langer comfortabel wonen.

Op de gemeentelijke infopagina over langer comfortabel wonen vinden gebruikers algemene informatie over de Wmo, vergoedingen en instanties binnen hun eigen gemeente. Ook komen voorzieningen en diensten in de gemeente aan bod, bijvoorbeeld op het gebied van hulp in de huishouding, sociale contacten en (mantel)zorg. Daarnaast wordt informatie over woningaanpassingen, hulpmiddelen en thuistechnologie aangeboden.

Dankzij het SchermVan krijgt de gebruiker dus snel en gemakkelijk toegang tot relevante informatie van hun eigen gemeente. LaCoTA is inmiddels met een flink aantal gemeenten in gesprek om deze duidelijke informatiepagina's te realiseren.

Eerste gemeentelijke infopagina's "Langer Comfortabel" gereed.

De standaardpagina is al te zien op Demo  achter de button gemeente.

De eerste gemeenten waarvoor we de infopagina's hebben geconcretiseerd zijn:

Je kunt (gratis!) een persoonlijk account aanmaken, of een account voor wie je zorgt of voor wie je mantelzorger bent.  Dat kan op https://schermvan.nl

Geactualiseerd 26-11-2019

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN nog weinig toegankelijk op gemeentelijke sites.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Virtuele Woongemeenschap, Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • comfort / comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • dienstverlening
 • vervoer van "deur tot deur" (VITA)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • beeldbelzorg 
 • e-health
 • verpleeghuiszorg thuis
 • ziekenhuiszorg thuis
 • coalitie tegen eenzaamheid
 • "senior zoekt sterk netwerk"

In de gemeentelijke licenties kunnen bovenstaande links naar de juiste gemeentelijke info worden opgenomen. Uiteraard ook andere relevante links en een verwijzing naar de website van de gemeente zelf.

Gemeente Harderwijk geeft korting op aanschaf elektronisch voordeurslot

De gemeente Harderwijk stelt in 2018 voor 100 bewoners van de gemeente  € 150,-- beschikbaar als zij een e-slot aanschaffen. Als bewoners al een sleutelkluisje hebben wordt deze tijdens de installatie van het e-slot verwijderd. Harderwijk wil hiermee bijdragen aan veiligheid binnen de gemeente.


Er is ook een huurconstructie voor het e-slot beschikbaar via een abonnementensysteem. Installatiekosten en gemeentelijke korting kunnen in het abonnementstarief verwerkt worden.

Aan het abonnement kan bovendien een voordelige en schaalbare personenalarmering worden toegevoegd.

Belangstelling? info@lacota.nl

Valys; vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking (voor gereduceerde tarieven!)

 

Blijverslening PER GEMEENTE / postcode

De Blijverslening helpt u uw woning levensloopbestendig te maken waardoor u zo lang mogelijk van uw woning kunt blijven genieten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er is ook volop thuistechnologie waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en huurders. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. Gemeenten bepalen zelf of en welke vorm(en) ze aanbieden.

Is er een blijverslening in uw gemeente?

Er zijn inmiddels 80 gemeenten met een eigen uitvoeringsregeling voor de Blijversregeling. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn heeft een overzicht per gemeente. Type op hun website de naam van uw gemeente in de zoekbalk om te zien of in uw gemeente een Blijverslening beschikbaak is .

https://svn.nl/particulieren/lening/blijverslening

Atrivé, partner in de LaCoTA Alliantie ( zie Over ons ), voert in diverse gemeenten huisbezoeken uit en adviseert  bewoners in het kader van de blijverslening (o.a. in de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein). Atrivé kan gemeenten ook adviseren bij het opstellen van een uitvoeringsregeling voor de blijverslening.

Gemeente Huizen komt als eerste met Verzilverlening, een variant op de blijverslening

De Verzilverlening is bedoeld voor bewoners vanaf 57 jaar (al mogen gemeenten een hogere leeftijdsgrens hanteren) die een deel van de overwaarde van hun huis willen inzetten om een lening af te sluiten. Essentieel verschil met de Blijverslening is dat rente en aflossing pas na de verkoop van het huis hoeven te worden betaald. De woonlasten voor de huiseigenaar blijven gedurende de bewoning van het huis dus ongewijzigd.

Duurzaamheidslening PER GEMEENTE

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u COMFORTABELER. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

Op de site van SVn https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening#/formulier/Leencheck%20Duurzaamheidslening/pag/1

kunt u zien of er in uw gemeente een Duurzaamheidslening beschikbaar is.

Alleszelf.nl heeft mooi overzicht PER GEMEENTE gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Alles Zelf heeft diverse overzichten opgesteld die verwijzen naar dienstverlening PER POSTCODE.

O.a. voor personenalarmering, maaltijdvoorzieningen en servicepunten WMO-dienstverlening. Zie Comfortabel Wonen elders op onze site.

Consulenten Langer Comfortabel Thuis Alliantie (LaCoTA)

LaCoTA is bezig met het opzetten van een Alliantie van consulenten ter ondersteuning van Gemeentebrede Doorbraaktrajecten. Het wordt een Alliantie van ZZP-ers, medewerkers van adviesbureaus en deskundigen op deelterreinen. In het businessmodel ondersteunt iedere consulent ongeveer 5 gemeenten in het vormgeven van het Doorbraaktraject. De Alliantie werkt onderling samen via regionale/provinciale/landelijke uitwisseling van kennis en ervaring. Samen houden we ook het draaiboek met modulen actueel en doen we een deel van de acquisitie. Zie verder Over ons