Overheid biedt gratis computerhulp via 0800-1508

De DigiHulplijn is er om te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet. De (gratis) DigiHulplijn is bereikbaar via 0800-1508. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Zie voor meer ondersteuningsmogelijkheden op onze pagina Academie

Geplaatst: 24-10-2020

 

SchermVan ....

SchermVan is een, door LaCoTA ontwikkeld, digitaal Comfort-platform met 12 aandachtsgebieden. Comfort voor iedereen is de basis. Daarnaast o.a. aandacht voor dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, gemeentelijke informatie over welzijn en de WMO, buurtcommunicatie, virtueel wonen, beeldbellen, inclusief wonen en een alternatief voor sleutelkluisjes. Zie de Demo en onze Webwinkel.

VERSIES: demo, eigen, basis, simpel, handleiding

Er zijn diverse versies van SchermVan.

Iedere versie is modulair uit te bouwen. 

Specifieke pagina's met info "Langer Comfortabel Wonen" voor eerste 20 gemeenten

Achter de button "Gemeente" is voor de eerste 20 gemeenten specifieke informatie over "Langer Comfortabel Wonen" verzameld. In de handleiding zijn de 20 gemeenten op een rijtje gezet:

Geactualiseerd 25-7-2020

Uitgebreide handleiding

We werken aan een verdere uitbreiding van de handleiding. We doen dat achter de 12 hoofdmodulen / icoontjes. 

Ga naar:  Demo > "Handleiding"

Geplaatst: 25-7-2020

Direct naar onze LaCoTA webwinkel:

 www.ablesmarthome.nl/lacota

Krijg een beeld van de vele producten (en lage abonnementsprijzen) in onze webwinkel

In deze corona-tijd wordt door ons met man en macht gewerkt aan de volledige vernieuwing  van onze webwinkel. Heel veel comfort-producten kunnen eerdaags geleverd worden(thuisbezorgd!)  door onze partner Able Smart Home.  Android tablets om te beeldbellen zijn nu al leverbaar.

Able zal voor ons ook de facturering van de abonnementen verzorgen. De merknaam XS-Comfort komt daarmee in onze samenwerking te vervallen. 

Krijg een beeld van de vele producten (en lage abonnementsprijzen) in onze webwinkel en kijk onderaan de webpagina www.ablesmarthome.nl/lacota.

Zie verder onze eigen webpagina over de Webwinkel.

Geactualiseerd 5-04-2020

Corona, EENZAAMHEID en beeldbellen via SchermVan.nl

Het is nu bij uitstek een periode om "naar elkaar om te kijken". Bij uitstek een periode om virtuele verbondenheid te testen. Virtuele buurgemeenschappen op te zetten. En zeker ook om virtuele mantelzorg binnen families uit te bouwen.

Dat kan veilig met Skype en FacetimeOok zijn er besloten platformen

Vanuit het LaCoTA platform SchermVan kun je gratis beeldbellen. Ga naar > https://www.schermvan.nl > klik op de button Beeldbellen > klik nogmaals op Beeldbellen rechts naast de tekst en je kunt Beeldbellen via het platform waarop SchermVan is geinstallaeerd.  Het werkt zowel via Windows (elke browser zoals Firefox, Chrome, Edge, Opera), Android als Apple. Als mensen al eens hebben ingelogd op Skype of Facetime dan zullen ze meteen ingelogd worden. Anders moet je eerst Skype of Facetime installeren op je tablet.

Eenzaamheid komt veel voor en vooral nu in deze Corona-periode. Dat geldt voor jonge generaties, kwetsbare mensen, en zeker voor 75-plussers. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich (zelfs onder normale omstandigheden) eenzaam te voelen. Op basis van de huidige aantallen 75-plussers zou het gaan om een groep van 650.000 mensen die zegt zich eenzaam te voelen. 

LaCoTA wil gemeentelijke Coalities tegen Eenzaamheid inspireren en ondersteunen vanuit het thema Langer Comfortabel Wonen.

Lees meer over Eenzaamheid in onze special.

Geactualiseerd 27-3-2020

LaCoTA en Able slaan de handen in één

LaCoTA en Able slaan de handen in één om burenhulp en mantelzorg digitaal gemakkelijker te maken. We stellen u in staat sociaal verbonden te blijven en eenzaamheid tegen te gaan.

Virtuele mantelzorg binnen buurten en families is een stuk eenvoudiger op te zetten met behulp van onze smarthome en e-health diensten, comfort tablet en andere slimme apparaten ten behoeven van een veilig en verzorgend huis.

Meer over Able: https://www.ablesmarthome.nl/home

Geplaatst 7-04-2020

Digi-/Domoticateam per gemeente

LaCoTA heeft voor de ondersteuning van SchermVan bij mensen thuis het concept “Digi-/Domoticateams in de Wijk” ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie en moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie en e-Health succesvol organiseren en/of succesvol in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, LOC, Ieder(In), Humanitas, Zonnebloem, HCC-Seniorenacademie, Gebied-online, enz) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties kunnen domotica-vrijwilligers in de wijk inzetten om mede- leden en niet-leden te ondersteunen bij gebruik van domotica en e-health.

We zijn eerste pilots aan het uitwerken voor de gemeenten: Alkmaar, Amersfoort, Harderwijk, Utrecht en Zwijnderecht.

Geactualiseerd: 25-07-2020

SchermVan; wat kun je met deze app/web?

De app/web SchermVan integreert verschillende functies op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en buurtcommunicatie. SchermVan bevat bijvoorbeeld modules voor beeldbellen, de bediening van thuistechnologie en het oproepen van zorg. Voorheen waren er voor deze functionaliteiten verschillende apparaten, apps of afstandsbedieningen nodig. SchermVan bundelt al deze functionaliteiten binnen één app.

Deze naadloze integratie van diverse functionaliteiten is echter niet het enige dat SchermVan uniek maakt. Er zijn meer unieke aspecten:

 • De app is voor gebruikers gratis. De comfort-tablet wordt opgenomen in de modulaire abonnementenstructuur van XS-Comfort.
 • Alle modulen van XS-Comfort kunnen worden bediend vanuit de comfort-tablet.
 • Een tablet is voor veel ouderen gemakkelijker te bedienen dan een smartphone. En een dedicated tablet loopt niet vol met eindeloos veel app’s.
 • De opmaak van alle functionaliteiten binnen de app is uniform, zodat de informatie overzichtelijk blijft. Het basisscherm bestaat uit 12 buttons.
 • Na registratie wordt er, bij de button “gemeente” automatisch ook een link gemaakt naar relevante gemeentelijke informatie over de WMO en Langer Comfortabel Wonen, van de gemeente waarin de gebruiker woont. Dit maakt het voor gemeenten relevanter hun informatie beter toegankelijk aan te bieden.
 • De aanvraag en de inrichting van SchermVan kan - ook voor mensen die plots (meer) zorgbehoevend worden - snel georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een familielid, zelfs wanneer deze zich aan de andere kant van het land bevindt.
 • De geïntegreerde functionaliteiten betekenen een ontlasting voor de communicatie van en met mantelzorgers.
 • Omdat de app overal op dezelfde manier werkt, kunnen gebruikers elkaar gemakkelijker ondersteunen in het gebruik ervan. LaCoTA leidt ook trainers op, die de gebruiker desgewenst extra kunnen bijstaan.
 • Deze standaard is open source, zodat veel domotica-modulen er gemakkelijk mee kunnen communiceren en de kosten laag blijven.
 • De achterliggende protocollen zijn gericht op privacy. Zodoende is zorgcommunicatie via SchermVan veilig en betrouwbaar.

Kijk verder op: Demo en op Bestellen

Een slimme gemeente is:

een gemeente die inclusieve wijken organiseert en daarbij o.a. extra aandacht besteedt aan:

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten

Geactualiseerd 16-5-2019

Gemeente Harderwijk geeft korting op aanschaf elektronisch voordeurslot

De gemeente Harderwijk stelt in 2018 voor 100 bewoners van de gemeente  € 150,-- beschikbaar als zij een e-slot aanschaffen. Als bewoners al een sleutelkluisje hebben wordt deze tijdens de installatie van het e-slot verwijderd. Harderwijk wil hiermee bijdragen aan veiligheid binnen de gemeente.

Er is ook een huurconstructie voor het e-slot beschikbaar via een abonnementensysteem. Installatiekosten en gemeentelijke korting kunnen in het abonnementstarief verwerkt worden.

Aan het abonnement kan bovendien een voordelige en schaalbare personenalarmering worden toegevoegd.

Belangstelling? info@lacota.nl