Toelichting

Met deze startpagina wil LaCoTA, vanuit het woonzorgconsumentenbelang, zo veel mogelijk informatie over keuzemogelijkheden toegankelijk maken. LaCoTA verstrekt informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder.