De Coöperatie ondersteunt Anders en Actief Wonen o.a. met serviceprogramma’s en een MantelzorgScherm.

Trefpunt is ons landelijk virtuele netwerk. Hoe meer mensen meedoen hoe completer de dienstverlening op buurtniveau.

Informatie over meer dan 30 woonvarianten. Het vormen van nieuwe Buurgemeenschappen is onze specialiteit.

Stelt mensen in staat om comfortabeler en veiliger thuis te wonen.

Maakt communicatie in de zorg en mantelzorg gemakkelijker (beeldbellen).

Een woongemeenschap vormen zonder te verhuizen!